top of page
Untitled-4.jpg

ליווי והכוונת הורים

הורות היא מערכת היחסים הראשונה של הילדים, על בסיס זה נבנית ההדרכה ותהליך העבודה שלי איתכן/ם.

באמצעות מערכת היחסים הראשונה של ילדינו איתנו, הם מגבשים את האופן שבו יצרו קשר עם העולם והאופן שבו ירקמו את מערכות היחסים עם הסובבים אותם.

בהתבסס על תפיסה זאת, על פי ראייתי, גם מערכת יחסים שהתחילה באופן לא אידיאלי יכולה להפוך לטובה באמצעות שינוי הגישה, השיח וגם התקשורת הלא מילולית. כולנו, כהורים, כבני ובנות אדם עושים טעויות בהורות ולא תמיד אנו מודעים לכך שיש אפשרות לתקן. בכל שלב. כך אני מאמינה. 

יתרה מכך, להודות בטעויותינו ולתקן אותן זאת דרך נפלאה ללמד את ילדינו לעשות כך בעצמם ולהכיר מעלה שחשוב שיפתחו בם - מודעות עצמית. 

לצד זאת, העצמה הינו הדבר החשוב הנוסף שכדאי שיהיה כחוט השני בהורות. להתמקד בטוב שקיים בילדינו ולהעצים אותו זוהי דרך נפלאה ליצור יותר זיכרונות טובים אצל ילדינו ואצלנו וגם לבסס את מערכת היחסים.

במפגשים שלנו נעבוד יחד ונבסס באופן הטוב ביותר את מערכת היחסים שלך עם ילדך מתוך מקום של חיוביות והעצמה, כי בסופו של דבר המטרה העליונה של התהליך היא ליהנות מחיי ההורות והמשפחה.

לפרטים נוספים הקליקו על מספר הטלפון שבתחתית העמוד והתכתבו איתי.

bottom of page